Cyrkularny Dell

  Wraz z utworzeniem nowego modelu łańcucha dostaw, polegającego na zamykaniu obiegu opartego o wykorzystywanie materiałów pochodzących z recyklingu, Dell zmierza ku prawdziwej produkcji opartej na technologii obiegu zamkniętego, przynosząc korzyści zarówno biznesowi, klientom jak i środowisku.

  Wyzwanie

  Każdego roku świat zużywa więcej surowców niż Ziemia jest w stanie zregenerować, a zapotrzebowanie na nie, stosując dotychczasowe modele gospodarek będzie tylko rosnąć. Szacuje się, że globalna populacja zwiększy się o miliard osób, co więcej przewiduje się powiększenie światowej klasy średniej o dodatkowe 3 miliardy konsumentów do 2030 r. Firma Dell, wychodząc na przeciw prognozom i niebezpieczeństwom zdecydowała się reagować wprowadzając obieg zamknięty swoich produktów. Zobowiązuje się ona, by do 2030 roku odzwierciedlą liczbę sprzętów nabytych przez konsumentów w liczbie ekwiwalentnych produktów recyklowanych lub wprowadzonych ponownie do użytku. Dodatkowo 100% opakowań i więcej niż połowa oferowanych produktów stworzonych będzie z recyklatu lub materiałów odnawialnych.

  Opis praktyki

  Zmiana sposobu działalności firmy na obieg zamknięty wymaga wprowadzenia rozwiązań na wielu płaszczyznach.

  • Recykling zużytych produktów elektronicznych: firma Dell oferuje odbiór i przetworzenie sprzętu elektronicznego na terenie Polski niezależnie od jego stanu i producenta. Pozyskuje w ten sposób materiały do tworzenia nowej elektroniki marki Dell, implementując model cyrkularnych surowców. Odzyskiwany jest plastik i komponenty elektroniczne, ale również surowce takie jak włókna węglowe i złoto. Oferuje również utylizację baterii oraz recykling pojemników na tonery do drukarek.
  • Cyrkularny design: celem firmy Dell jest zaprojektowanie swoich produktów osiągające ideę zero waste. Na rok 2020 90% komponentów typowego laptopa marki jest możliwe do odzysku. Design produktów dyktowany jest wewnętrznymi wytycznymi dotyczącymi „projektowania dla środowiska”, korporacyjną polityką środowiskową oraz standardem ISO 14001, traktującym o zarządzaniu cyklem życia produktu. Pod uwagę brane są również globalne regulacje, standardy oraz dobrowolne deklaracje i przystępowanie do inicjatyw.
  • Odpowiedzialne użycie surowców: gdy produkty osiągają koniec swojego cyklu życia, firma Dell ułatwia recykling swoim (i nie tylko) klientom. Niektóre z pozyskanych w ten sposób materiałów użyte są ponownie na początku procesu produkcyjnego, inne sprzedawane są podmiotom zewnętrznym do użytku w swoich produktach. Dell wspiera również ideę ponownego użytku (reuse) poprzez sprzedaż naprawionych i ulepszonych produktów zwróconych, ratując je przed przedwczesnym recyklingiem.
  <a href="https://gozwpraktyce.pl/baza-wiedzy/" class="linkbaza"></a>

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY