DOBRE PRAKTYKI

  Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego

  Grupa PGE zainaugurowała działalność Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Bełchatowie. Zadaniem ośrodka jest opracowywanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu optymalne wykorzystanie odpadów poprzemysłowych z energetyki oraz odzysk cennych surowców z wyeksploatowanych instalacji OZE. 

  Centrum Badań i Rozwoju GOZ to kolejna z inicjatyw Grupy PGE realizowana w duchu cyrkularności. Dotychczasowe działania to m.in. stosowanie popiołów, żużli czy gipsu jako pełnowartościowych produktów wykorzystywanych zamiast surowców naturalnych. Dzięki temu odpady nie są składowane, jak również ograniczane jest wydobycie surowców naturalnych, co obniża koszt wielu krajowych inwestycji jak np. budowy dróg, autostrad, nasypów kolejowych czy portów lotniczych.

  Głównym zadaniem otwartego Centrum będzie wypracowanie technologii przetwarzania odpadów, odzysku surowców i wytwarzania pełnowartościowych produktów z pozyskiwanych zasobów, a także opracowanie specjalistycznych rozwiązań dla OZE, dedykowanych do instalacji fotowoltaicznych i farm wiatrowych. 

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY