DOBRE PRAKTYKI

  Carrefour: stop marnotrawstwu

  W ramach inicjatywy „STOP Marnotrawstwu”, Carrefour Polska podjął działania w siedmiu obszarach: edukacja pracowników i wprowadzenie ekologicznych nawyków w biurach i sklepach Carrefour, optymalizacja obiegu towarów, edukowanie klientów za pośrednictwem działań marketingowych, zaangażowanie dostawców w walkę z marnotrawstwem, zmniejszenie marnotrawstwa związanego z gospodarką opakowaniami, optymalizacja transportu i logistyki oraz racjonalizacja zużycia energii. „STOP Marnotrawstwu” to inicjatywa, która przełożyła się na wymierne korzyści dla Carrefour Polska.

  Dzięki „STOP Marnotrawstwu” w Carrefour Polska wprowadzono innowacyjne rozwiązania ekologiczne, takie jak:

  • Free Cooling System, czyli wykorzystanie niskich temperatur wód podziemnych do obniżenia temperatury powietrza w sklepie,
  • Zastosowanie w sklepach przyjaznego systemu chłodniczego, wykorzystującego dwutlenek węgla jako czynnika chłodzącego, które pozwala miesięcznie zmniejszyć zużycie energii wykorzystywanej do chłodzenia od 20% do 40% w porównaniu z okresem przed modernizacją,
  • Wprowadzenie backhaulingu i fronthaulingu by zoptymalizować transport, a także zredukować puste przejazdy ciężarówek z magazynów do centrali,
  • Wdrożenie Transport Management System umożliwijącego optymalizację całego procesu transportowego od dostawcy do sklepu m.in. poprzez wykorzystanie plomb elektronicznych do sprawdzenia lokalizacji transportu,
  • W ramach działań edukacyjnych stworzono kierowany do pracowników program „Jestem EKO”, którego celem było pokazanie, że drobne zmiany postawy pozwalają przeciwdziałać marnotrawstwu,
  • Stworzenie aplikacji „Autodiagnostyk”, będącej narzędziem do samooceny dostawców w zakresie zrównoważonego rozwoju,
  • Przekazywanie frakcji odpadów ulegających biodegradacji do lokalnych kompostowni, gdzie pozyskuje się z nich kompost stosowany następnie do rekultywacji terenów zdegradowanych lub do celów rolniczych,
  • Instalowanie energooszczędnego oświetlenie LED, które pozwala na oszczędności energii elektrycznej w wysokości ok 20%-30 %.

  Ponadto sklepy Carrefour w całej Polsce od lat włączają się w inicjatywę zapobiegania marnowaniu żywności przekazując niesprzedane artykuły spożywcze organizacjom oraz fundacjom charytatywnym. Jednym z głównych beneficjentów jest Federacja Polskich Banków Żywności, z którą w 2015 r. Carrefour podpisał porozumienie o regularnym przekazywaniu żywności. Dodatkowo sklepy angażują się również w zbiórki żywności organizowane przez Federację. Aby ułatwić Bankom transport przekazanych artykułów Fundacja Carrefour sfinansowała zakup 13 ciężarówek chłodni dla lokalnych oddziałów banków.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY