DOBRE PRAKTYKI

  Carlsberg

  Carlsberg, w swoich działaniach w zakresie gospodarki cyrkularnej, koncentruje się na praktycznym zastosowaniu metody Cradle to Cradle. W związku z prowadzoną działalnością, firma dąży do projektowania i produkcji materiałów opakowaniowych wielokrotnego użytku, w celu eliminacji odpadów oraz lepszego wykorzystania wyprodukowanych już opakowań, które są wysokiej jakości, a więc nadają się idealnie do recyklingu.

  W ramach realizowanego, globalnego programu Carlsberg Circular Community (CCC), którego głównym celem jest ograniczenie odpadów i optymalizacja wykorzystania opakowań poprzez stworzenie ich obiegu zamkniętego, firma realizuje zróżnicowane działania na terenie całej Europy:

  • w Danii, we współpracy z Funduszem Innowacji i wykładowcami akademickimi, firma opracowuje i wdraża system produkcji butelek w 100% biodegradowalnych, powstałych z włókna zielonego, pochodzącego z drewna ze zrównoważonych upraw,
  • w Wielkiej Brytanii, Carlsberg wprowadza na stałe do sprzedaży produkty w puszkach aluminiowych z certyfikacją Cradle to Cradle, które produkowane są zgodnie z cyklami biologicznymi i technicznymi gospodarki o obiegu zamkniętym.

  Jednym z zainteresowań firmy Carlsberg jest również szklana butelka zwrotna. Butelka, wyprodukowana ze szkła, może krążyć od konsumenta do firmy nawet 20 razy, natomiast obecnie  jest ona w obiegu jedynie 8 – 12 razy. W celu zwiększenia rotacji szklanej butelki zwrotnej, Carlsberg Polska od kilku lat prowadzi kampanię informacyjno – edukacyjną „Weź mnie w obroty” i „Naturze się należy”.

  Jak wygląda cykl życia butelki? Butelka po napełnieniu trafia do hurtowni, a następnie do sklepu. Po zakupie i wykorzystaniu przez konsumenta, powinna z powrotem znaleźć się w sklepie, aby wrócić do hurtowni i stamtąd do ponownego napełnienia. Tak więc cykl życia butelki zwrotnej odzwierciedla ideę gospodarki obiegu zamkniętego. Dzięki zwiększeniu rotacji butelki zwrotnej, minimalizuje się jej wpływ na środowisko naturalne.

  Korzystanie ze szklanych butelek zwrotnych jest elementem recyklingu opakowań. Stosowanie butelki zwrotnej to nie tylko mniej zasobów naturalnych zużytych do produkcji szkła, ale także mniej odpadów oraz niższe koszty dla firmy, która nie musi inwestować w produkcję nowych opakowań. Powstanie jednej tony szkła wymaga zużycia 800 kg piasku, 280 kg wapnia, 230 kg sody, 30 kg barwników oraz ogromnych ilości energii elektrycznej. Przy okazji powstaje także około 10m³ ścieków. Gdyby zaprzestać używania szklanej butelki zwrotnej i zastąpić ją innymi opakowaniami, które trafią na wysypiska, w ciągu roku powstanie ponad 600 tysięcy ton dodatkowych odpadów przemysłowych.

  W ramach pierwszej w Polsce kampanii o butelce zwrotnej „Weź mnie w obroty”, komunikacja odbywała się głównie w Internecie. Materiały stworzone w ramach kampanii były atrakcyjne dla młodych, pełnoletnich osób, i pokazywały butelkę w zaskakujący, a zarazem żartobliwy sposób. Butelce nadano uniwersalne cechy, ożywiono ją i stworzono narrację, w której ma życie, a raczej dwadzieścia żyć, przeżywa przygody i uczestniczy w różnych sytuacjach. Edukacja ekologiczna na temat butelki zwrotnej odbywała się także w sklepach, gdzie konsumenci za zwrot butelek nagradzani byli eko-upominkami.

  Poprzez działania edukacyjne wspierające rotację szklanej butelki zwrotnej, Carlsberg Polska odzyskuje z rynku nieco więcej butelek, które są ponownie wykorzystywane. Akcje edukacyjne pozwalają również na budowanie relacji z otoczeniem – partnerami biznesowymi, konsumentami, społecznościami lokalnymi, mediami, organizacjami pozarządowymi – w oparciu o ważny społecznie cel, jakim jest ochrona środowiska naturalnego. Realizowane działania wpływają również pozytywnie na postrzeganie firmy Carlsberg jako odpowiedzialnej społecznie i działającej w myśli idei zrównoważonego rozwoju.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY