DOBRE PRAKTYKI

  Canon

  Canon oferuje regenerowane urządzenia wielofunkcyjne, jak również produkty odnowione. Firma maksymalizuje wartość z produkowanych elementów poprzez zbieranie zużytego sprzętu z rynku, remanufacturing IT i odsprzedawaniu go w tej samej, wysokiej jakości.

  Firma Canon, wdrażając zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, od początku zdawała sobie sprawę z konieczności wprowadzenia rozległych zmian na każdym etapie tworzenia produktów oraz inwestycji się z tym wiążących. Mając świadomość długotrwałego procesu, podjęła się trudu wprowadzenia tych zmian już w 1990 roku i teraz, po ponad 25 latach, może realnie ocenić korzyści  biznesowe.

  Oto najważniejsze obszary, w których firma Canon zrewolucjonizowała swoją działalność:

  Mniejsze i lżejsze produkty Najważniejszym sposobem osiągnięcia bardziej efektywnego wykorzystania zasobów jest wykorzystanie ich mniejszej ilości. Dlatego najnowsze produkty firmy  Canon są nawet o 44% mniejsze i o 29% lżejsze od starszych modeli. Zmniejszono także wielkość opakowań o około 31%, co sprawia, że koszty transportu są bardziej wydajne i prowadzą do obniżenia emisji CO2.

  Przemyślana konstrukcja – Tendencja do recyklingu i ponownego wykorzystywania zasobów rośnie w odpowiedzi na obawy dotyczące wyczerpywania się zasobów naturalnych. Firma Canon zmodyfikowała swój sposób patrzenia na tworzone produkty. Na każdym etapie procesu produkcyjnego, od projektowania i rozwoju, po zbieranie i recykling po użyciu, wykorzystuje ocenę cyklu życia (LCA) i system oceny produktów. Wdrożony został program ekologicznego projektowania, który obejmuje szereg zagadnień – od przepisów dotyczących ochrony środowiska i zielonych standardów zamówień publicznych, po standardy ochrony środowiska w krajach, w których sprzedawane są produkty firmy Canon. Głównymi aspektami w projektowaniu jest zmniejszone wykorzystanie materiałów, łatwość demontażu oraz sortowania materiałów po demontażu.

  Regeneracja urządzeń wielofunkcyjnych – Firma Canon regeneruje używane urządzenia wielofunkcyjne. Zużyte urządzenia są zbierane, rozkładane na części, które są myte i czyszczone przy użyciu optymalnych technik, w celu spełnienia rygorystycznych norm. Zgodnie z przepisami w zakresie recyklingu, wymieniane są wyłącznie te części, które wykazują zużycie lub zniszczenie. Zregenerowany produkt przechodzi następnie wzdłuż linii produkcyjnej i poprzez procesy kontrolne, na równi z tymi dla urządzeń wykonanych tylko z nowych części. W momencie zakupu urządzenia z recyklingu, firma gwarantuje taki sam poziom jakości i niezawodności, jak w przypadku nowego produktu. Dzięki procesowi regeneracji drukarek, firma zmniejszyła potrzebę wydobycia i przetwarzania surowców naturalnych aż o 93%, a w przypadku recyklingu opakowań – o 32%. Pozwoliło to dodatkowo, w całym cyklu życia produktu, zmniejszyć o 80% emisję CO2 w porównaniu do produkcji nowych modeli.

  Kaseta z tonerem w obiegu zamkniętym – W 1990 roku firma Canon uruchomiła program recyklingu kaset z tonerem, pierwszy taki program w branży. Zwrócone zużyte tonery są transportowane do miejsc recyklingu firmy Canon, gdzie są sortowane według modelu na linii recyklingu. Części wielokrotnego użytku są myte i konserwowane, a następnie stają się częściami w nowych produktach. Elementy, które nie mogą zostać użyte ponownie, są kruszone. Dzięki uruchomieniu tego programu, firma na koniec 2016 roku zebrała i poddała recyklingowi około 379 000 ton kaset.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY