Circularity Gap Report 2020

  "Circularity Gap Report 2020" to najnowsza edycja raportu wydanego przez koalicję PACE, wskazującego lukę pomiędzy docelowym a bieżącym stanem gospodarki cyrkularnej.

  Publikacja ma charakter podsumowujący dotychczasowe działania oraz opisujący możliwe ścieżki wzrostu. Przedstawiony został również stan bieżący wszystkich gospodarek świata i ich postęp na drodze do gospodarki obiegu zamkniętego.
  W dalszej części raportu kraje świata zostały pogrupowane na trzy grupy w zależności od zaawansowania na drodze do cyrkularności i potencjale rozwoju: build, shift oraz grow. Do każdej z grup przystosowany został model DISRUPT opisujący strategiczne sektory niezbędne do osiągniecia cyrkularności. Wskazano modelowy sposób priorytetowania tychże strategii prowadzących do gospodarki obiegu zamkniętego w zależności od przynależności do grupy. W każdym z wydzielonych segmentów znaleźć można liczne odwołania do dobrych praktyk z przynależnych państw.

  INICJATOR

  PARTNERZY

  INICJATOR I PARTNERZY